Friday – Kearney Open Doubles – Week 4 Player Stats

Posted on 02/10/14 9:52 AM in Dart, Kearney, Stats
Report Date: 02/10/2014             
Cricket / 200 games, Week 4, sorted by MPR:         
Team Player MPR Gam Win Win% SPRE AST 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS HAT
DUCKIN FARTERS JAMES GUGELMAN 2.64 5 2 40 2.65 3 2 2 1 0 0 0 0
DUCKIN FARTERS DAVE MILAM 2.46 5 3 60 2.5 2 3 0 1 0 0 0 1
TEAM JILES ROYCE JILES 1.99 5 1 20 1.45 1 1 2 0 0 0 0 0
FRANK N BEAN BEN CLARK 1.93 5 2 40 0.85 1 2 0 0 0 0 0 0
EATON KILLERS NATE SCHWARZ 1.8 5 2 40 0.55 1 1 0 0 0 0 0 0
SO FINE OMAR WHITFIELD 1.78 5 1 20 1.55 1 3 1 0 0 0 0 0
CARS ARE CUTE JOHN DETTER 1.74 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM JILES FRANK HARDING 1.71 5 1 20 0.65 1 0 1 0 0 0 0 0
FRANK N BEAN FRANK SPERRY 1.5 5 1 20 0.7 2 0 1 0 0 0 0 0
CARS ARE CUTE CASEY MOSHER 1.29 5 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0
EATON KILLERS MELISSA PUTNAM 1.21 5 1 20 0.5 2 1 0 0 0 0 0 0
SO FINE SARAH ISAAC 0.85 5 1 20 0.15 1 0 0 0 0 0 0 0
301 Open In/Open Out games, Week 4, sorted by PPD:   
Team Player PPD Gam Win Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 3BD HTN LTN Hat HsT HsO
DUCKIN FARTERS DAVE MILAM 22.38 5 1 20 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 117 1
DUCKIN FARTERS JAMES GUGELMAN 21.44 5 3 60 1.8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 103 79
TEAM JILES ROYCE JILES 21.24 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 150 16
FRANK N BEAN BEN CLARK 20.11 5 1 20 1.7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 160 14
CARS ARE CUTE JOHN DETTER 16.97 5 1 20 2.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 150 13
TEAM JILES FRANK HARDING 15.72 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EATON KILLERS NATE SCHWARZ 15.51 5 2 40 1.7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 114 44
FRANK N BEAN FRANK SPERRY 15.43 5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 111 0
SO FINE OMAR WHITFIELD 15.24 5 3 60 1.4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 102 102
CARS ARE CUTE CASEY MOSHER 13.97 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO FINE SARAH ISAAC 13.35 5 1 20 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48
EATON KILLERS MELISSA PUTNAM 11.16 5 1 20 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13